Serbia Construction

Portal www.serbiaconstruction.com pruža detaljne informacije o građe- vinskim projektima u Srbiji i našim kompanijama koje izvode radove u zemlji i inostranstvu. Namenjen je stranim investitorima koji na jednom mestu mogu da saznati ko su im pravi partneti na Srpskom tržištu. Kompletan vizuelni identitet, logotip i knjigu standarda kreirali smo tako da omogući konzistentno brendiranje i koordinaciju prilikom kreiranja promotivnog materijala, samog internet portala i svečane prezentacije kako bi se javnost, ali i strani i domaći investitori upoznali o postojanju ovakvog servisa.