Trg Tišine – Milutin Dedić

Iz Impresuma:

Izdavač:
Admiral Books, Nikole Spasića 3, Beograd, www.admiral-books.rs

Suizdavač:
Milutin Dedić

Urednik:
Mihailo Vujanić

Zapis o zapisu:
Vitomir Teofilović

Znak:
Branislav Mojsilović

Recezent:
Petar Arbutina

Dizajn:
Vuk Lončarević

Korektura:
Margita Rapajić

Prelom i priprema:
Nikola Arsić, GridPoint

Fotografije:
Ante Brkan, Šeremet, Branko Pejaković, Dalibor Danilović, Neša Petrović